<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"></sup>
<object id="o6euc"></object>
<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></sup>
<object id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></object>
<sup id="o6euc"><noscript id="o6euc"></noscript></sup>
<object id="o6euc"><option id="o6euc"></option></object>

Pilz安全傳感器

產(chǎn)品特點(diǎn):
Pilz安全傳感器
PSEN 安全傳感器技術(shù)
Pilz 控制技術(shù) - 全面而富于個(gè)性化
PSEN 安全傳感器技術(shù)
Pilz 提供各種符合標準,并經(jīng)過(guò)認證機構測試的安全傳感器。我們的傳感器技術(shù)系列產(chǎn)品包括用于監控位置和防護裝置的安全開(kāi)關(guān)。我們還提供光學(xué)傳感器– 例如光柵或照相系統– 用于監控表面和空間。
 • 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹

Pilz安全傳感器

PSEN 安全傳感器技術(shù)
Pilz 控制技術(shù) - 全面而富于個(gè)性化
PSEN 安全傳感器技術(shù)
Pilz 提供各種符合標準,并經(jīng)過(guò)認證機構測試的安全傳感器。我們的傳感器技術(shù)系列產(chǎn)品包括用于監控位置和防護裝置的安全開(kāi)關(guān)。我們還提供光學(xué)傳感器– 例如光柵或照相系統– 用于監控表面和空間。

將我們的安全傳感器與我們的安全控制技術(shù)結合使用!您將得到 Pilz 提供的經(jīng)濟又安全的完整解決方案。作為傳感器制造商,除了保證工業(yè)環(huán)境下工廠(chǎng)的高效率,我們還必須保護人員、機器和環(huán)境。

滿(mǎn)足各種要求的傳感器 - 優(yōu)點(diǎn)一覽
適用于各種應用的安全傳感器
可用于各種技術(shù) – 例如機械、磁性、RFID、光學(xué)或基于照相原理的技術(shù)
與其他產(chǎn)品高度兼容
為項目設計和調試節約時(shí)間和成本
EN ISO 13849-1 和 EN/IEC 62061 認證保證安全和質(zhì)量
與其他產(chǎn)品和來(lái)自其他制造商的接口兼容,保護您的投資
滿(mǎn)足各種要求的傳感器 

PSEN 安全傳感器 – 應用于許多不同行業(yè)
壓機
包裝技術(shù)
紙漿與造紙業(yè)
汽車(chē)行業(yè)
壓機
機床
制藥行業(yè)
食品行業(yè)


Pilz安全傳感器部分型號:
774125    P2HZ K3 24VDC 2n/o 1n/c Ger?t o. CE    
774434    P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c    
774435    P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c    
774436    P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c    
774438    P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c    
774439    P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c    
774330    P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c    
774340    P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c    
774341    P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c    
774331    P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c    
774332    P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c    
777341    P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so    
787341    P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so    
777434    P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so    
777435    P2HZ X1P 115VAC 3n/o 1n/c 2so    
777436    P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so    
777438    P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so    
777439    P2HZ X1P 240VAC 3n/o 1n/c 2so    
777330    P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so    
777340    P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so    
777331    P2HZ X1P 42VAC 3n/o 1n/c 2so    
777332    P2HZ X1P 48VAC 3n/o 1n/c 2so    
787434    P2HZ X1P C 110VAC 3n/o 1n/c 2so    
787435    P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so    
787436    P2HZ X1P C 120VAC 3n/o 1n/c 2so    
787438    P2HZ X1P C 230VAC 3n/o 1n/c 2so    
787439    P2HZ X1P C 240VAC 3n/o 1n/c 2so    
787330    P2HZ X1P C 24VAC 3n/o 1n/c 2so    
787340    P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so    
787331    P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so    
787332    P2HZ X1P C 48VAC 3n/o 1n/c 2so    
774345    P2HZ X2 24VAC 2n/o    
774350    P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c    
777354    P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c    
777355    P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c    
787354    P2HZ X4P C 24VAC 3n/o 1n/c    
787355    P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c    
774401    PAD/BO 512/6/5VDC    
774403    PAD/SI 800/1024I/5VDC    
774404    PAD/SI 800/2048I/5VDC    
774410    PAD/SI 800/32I/5VDC    
774405    PAD/SI 800/4096I/5VDC    
774402    PAD/SI 800/512I/5VDC    
774407    PAD/SI 840/1024I/5VDC    
774412    PAD/SI 840/128I/5VDC    
774415    PAD/SI 840/16I/5VDC    
774408    PAD/SI 840/2048I/5VDC    
774411    PAD/SI 840/256I/5VDC    
774414    PAD/SI 840/32I/5VDC    
774409    PAD/SI 840/4096I/5VDC    
774406    PAD/SI 840/512I/5VDC    
774413    PAD/SI 840/64I/5VDC    
774667    PCANdn - HB    
774662    PCANdn 24VDC    
774666    PCANop - HB    
773600    PDP67 F 8DI ION    
774400    PDZ 24VDC 2n/o 2n/c    
774420    PDZK WDP3-01 1000/20 24 Vdc    
778010    PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so    
788010    PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so    
775630    PNOZ 1 110-120VAC  3n/o 1n/c    
775650    PNOZ 1 230-240VAC  3n/o 1n/c    
775600    PNOZ 1 24VAC  3n/o 1n/c    
775695    PNOZ 1 24VDC  3n/o 1n/c    
775620    PNOZ 1 48VAC  3n/o 1n/c    
774003    PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c    
774006    PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c    
774000    PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c    
774009    PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c    
774001    PNOZ 10 42VAC 6n/o 4n/c    
774002    PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c    
774085    PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c    
774086    PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c    
774080    PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c    
774081    PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c    
774082    PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c    
774050    PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c    
774063    PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o    
774064    PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o    
774065    PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o    
774066    PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o    
774067    PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o    
774060    PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o    
774061    PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o    
774062    PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o    
774073    PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so    
774074    PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so    
774075    PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so    
774076    PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so    
774077    PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so    
774070    PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so    
774071    PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o 2so    
774072    PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so    
777073    PNOZ 16SP 110VAC 24VDC 2n/o    
777074    PNOZ 16SP 115VAC 24VDC 2n/o    
777075    PNOZ 16SP 120VAC 24VDC 2n/o    
777076    PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o    
777077    PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o    
777070    PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o    
777071    PNOZ 16SP 42VAC 24VDC 2n/o    
777072    PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o    
787073    PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 2n/o    
787074    PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 2n/o    
787075    PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o    
787076    PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 2n/o    
787077    PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 2n/o    
787070    PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o    
787071    PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o    
787072    PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 2n/o    
774012    PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t    
774013    PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t    
774133    PNOZ e1.1p 24VDC 2so    
784133    PNOZ e1.1p C 24VDC 2so    
774130    PNOZ e1p 24VDC 2so    
784130    PNOZ e1p C 24VDC 2so    
774131    PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t    
774132    PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t    
784131    PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t    
784132    PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t    
774136    PNOZ e2.1p 24VDC 2so    
784136    PNOZ e2.1p C 24VDC 2so    
774135    PNOZ e2.2p 24VDC 2so    
784135    PNOZ e2.2p C 24VDC 2so    
774139    PNOZ e3.1p 24VDC 2so    
784139    PNOZ e3.1p C 24VDC 2so    
774137    PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t    
774138    PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t    
784137    PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t    
784138    PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t    
774180    PNOZ e4.1p 24VDC 2so    
784180    PNOZ e4.1p C 24VDC 2so    
774181    PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t    
784181    PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t    
774190    PNOZ e5.11p 24VDC 2so    
784190    PNOZ e5.11p C 24VDC 2so    
774191    PNOZ e5.13p 24VDC 2so    
784191    PNOZ e5.13p C 24VDC 2so    
774192    PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so    
784192    PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so    
774193    PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t    
784193    PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t    
774104    PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c    
774106    PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA    
774105    PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c    
774107    PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA    
774100    PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c    
774108    PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA    
774120    PNOZ K2.1 24VDC 2N/O SONDERGERAT    
773110    PNOZ m0p base unit not expandable    
773100    PNOZ m1p base unit    
773105    PNOZ m1p base unit coated version    
773120    PNOZ m2p base unit press function    
773812    PNOZ ma1p 2 Analog Input    
773720    PNOZ mc0p Powersupply    
773700    PNOZ mc1p    
773705    PNOZ mc1p coated version    
773721    PNOZ mc3p Profibus    
773722    PNOZ mc4p DeviceNet    
773729    PNOZ mc4p DeviceNet coated version    
773728    PNOZ mc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic    
773723    PNOZ mc5p INTERBUS    
773724    PNOZ mc6p CANopen    
773727    PNOZ mc6p CANopen coated version    
773726    PNOZ mc7p CC-Link    
773725    PNOZ mc7p CC-Link coated version    
773730    PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP    
773731    PNOZ mc9p Profinet IO    
773400    PNOZ mi1p 8 input    
773405    PNOZ mi1p 8 inputs coated version    
773410    PNOZ mi2p 8 standard input    
773540    PNOZ ml1p safe link    
773891    PNOZ mli1p 10m screw    
773894    PNOZ mli1p 10m spring    
773892    PNOZ mli1p 50m screw    
773895    PNOZ mli1p 50m spring    
773890    PNOZ mli1p 5m screw    
773893    PNOZ mli1p 5m spring    
773500    PNOZ mo1p 4 so    
773505    PNOZ mo1p 4so coated version    
773520    PNOZ mo2p 2n/o    
773525    PNOZ mo2p 2n/o coated version    
773510    PNOZ mo3p 2so    
773536    PNOZ mo4p 4n/o    
773537    PNOZ mo4p 4n/o coated version    
773800    PNOZ ms1p standstill / speed monitor    
773810    PNOZ ms2p standstill / speed monitor    
773856    PNOZ msi 9p adapter cable  5m    
773884    PNOZ msi b0 cable  25/RJ45    
773881    PNOZ msi b0 cable 15/RJ45    
773880    PNOZ msi b1 Box 15p    
773883    PNOZ msi b1 Box 25p    
773882    PNOZ msi b1 Box 9p    
773870    PNOZ msi S09    
773871    PNOZ msi S15    
773872    PNOZ msi S25    
773854    PNOZ MSI10P  ADAPTER CABLE  2,5M    
773855    PNOZ MSI11P  ADAPTER CABLE  1,5M    
773868    PNOZ MSI12P ROCKWELL 15/15 2,5M    
773869    PNOZ MSI13P FANUC 20/20 2,5M    
773878    PNOZ MSI14P  LEROY  15/15  2,5M    
773874    PNOZ MSI15P  ADAPTER TENDO 15/15 2,5M    
773867    PNOZ MSI16P ADAPTER BAUMUELL 15/15 2,5M    
773875    PNOZ MSI17P BOS/REX 15/15  4,0M    
773840    PNOZ MSI1AP  ADAPTER SI/HA 25/25  2,5M    
773844    PNOZ MSI1AP  ADAPTER SI/HA 25/25  5M    
773841    PNOZ MSI1BP  ADAPTER SI/HA 25/25  2,5M    
773839    PNOZ MSI1BP ADAPTER SI/HA 25/25  5M    
773850    PNOZ MSI1P  ADAPTER SI/HA 25/25  2,5M    
773842    PNOZ MSI3AP  ADAPTER SI/HA 15/15  2,5M    
773843    PNOZ MSI3BP  ADAPTER SI/HA 15/15  2,5M    
773857    PNOZ MSI5P  ADAPTER BOS/REX 15/15  2,5M    
773858    PNOZ MSI5P  ADAPTER BOSC/REX 15/15  1,5M    
773861    PNOZ MSI6P  ADAPTER ELAU 9/9  1,5M    
773860    PNOZ MSI6P  ADAPTER ELAU 9/9  2,5M    
773859    PNOZ MSI6P  ADAPTER ELAU 9/9  7,5M    
773865    PNOZ MSI7P  ADAPTER SEW 15/15  1,5M    
773864    PNOZ MSI7P  ADAPTER SEW 15/15  2,5M    
773863    PNOZ MSI8P  ADAPTER LENZE 9/9  1,5M    
773862    PNOZ MSI8P  ADAPTER LENZE 9/9  2,5M    
773300    PNOZ p1p 24VDC 2so    
793305    PNOZ p1p inverse Set plug in screw term    
793300    PNOZ p1p Set plug in screw terminals    
773951    PNOZ p1vp 300s    
773950    PNOZ p1vp 30s    
773900    PNOZ pe1p    
779125    PNOZ pe2p Bus-Interface    
773630    PNOZ po3.1p 8n/o    
773631    PNOZ po3.2p 4n/o    
793631    PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals    
773632    PNOZ po3.3p 3n/o    
773634    PNOZ po3p 3n/o 1n/c    
773635    PNOZ po4p 4n/o    
773200    PNOZ pps1p 100-240VAC    
750020    PNOZ s connector (10 pieces)    
750002    PNOZ S SET SCREW TERMINALS 12,5MM    
750003    PNOZ S SET SCREW TERMINALS 17,5MM    
750004    PNOZ S SET SCREW TERMINALS 22,5MM    
751002    PNOZ S SET SPRING LOADED TERMINALS 12,5M    
751003    PNOZ S SET SPRING LOADED TERMINALS 17,5M    
751004    PNOZ S SET SPRING LOADED TERMINALS 22,5M    
750008    PNOZ s Set1 screw terminals 45mm    
751008    PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm    
750012    PNOZ s Set2 screw terminals 45mm    
751012    PNOZ s Set2 spring loaded terminals 45mm    
750101    PNOZ s1 24VDC 2 n/o    
751101    PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o    
750110    PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c    
751110    PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c    
750111    PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c    
751111    PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c    
750102    PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c    
751102    PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c    
750103    PNOZ s3 24VDC 2 n/o    
751103    PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o    
750104    PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c    
750134    PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
751104    PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c    
751134    PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
750124    PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c    
750154    PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
751124    PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c    
751154    PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
750105    PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t    
750135    PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t    
751105    PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t    
751185    PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated    
751135    PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t    
750106    PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c    
750136    PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
751106    PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c    
751136    PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
750126    PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c    
750156    PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
751126    PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c    
751156    PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c    
750107    PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c    
751107    PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c    
750167    PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade    
751167    PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade    
750177    PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand    
751177    PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand    
750108    PNOZ s8 24VDC 2 n/o    
751108    PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o    
750109    PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t    
751109    PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t    
774791    PNOZ V 300s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o (t)    
774790    PNOZ V 30s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o (t)    
774789    PNOZ V 3s 24VDC  3n/o 1n/c 1n/o (t)    
774300    PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c    
774703    PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED    
774706    PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED    
774700    PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED    
774709    PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED    
774701    PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED    
774745    PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED    
774746    PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED    
774740    PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED    
774749    PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED    
774741    PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED    
777750    PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED    
787750    PNOZ X10.11P C 24VDC 6n/o 4n/c 6LED    
777083    PNOZ X11P 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so    
777086    PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so    
777080    PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so    
787083    PNOZ X11P C 110-120VAC 7n/o 1n/c 2so    
787086    PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so    
787080    PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so    
774549    PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c    
777100    PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c    
787100    PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c    
774303    PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o    
774306    PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o    
774305    PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o    
777600    PNOZ X2.1VP 0.75/24VDC 1so  2n/o fix    
787600    PNOZ X2.1VP C 0.75/24VDC 1so  2n/o fix    
774607    PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o    
777304    PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o    
787304    PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o    
774517    PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix    
777308    PNOZ X2.5P 24VDC 2n/o 1so    
787308    PNOZ X2.5P C 24VDC 2n/o 1so    
777306    PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c    
777305    PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c    
787306    PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c    
787305    PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c    
777302    PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c    
777301    PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c    
787302    PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c    
787301    PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c    
777300    PNOZ X2.9P 24VDC 3n/o 1n/c    
787300    PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c    
774304    PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o    
777303    PNOZ X2P 24VACDC 2n/o    
777307    PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o    
787303    PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o    
787307    PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o    
774314    PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so    
774315    PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so    更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言

留言框

 • 產(chǎn)品:

 • 您的單位:

 • 您的姓名:

 • 聯(lián)系電話(huà):

 • 常用郵箱:

 • 省份:

 • 詳細地址:

 • 補充說(shuō)明:

 • 驗證碼:

  請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
无码人妻少妇色欲AV一区二区
<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"></sup>
<object id="o6euc"></object>
<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></sup>
<object id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></object>
<sup id="o6euc"><noscript id="o6euc"></noscript></sup>
<object id="o6euc"><option id="o6euc"></option></object>