<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"></sup>
<object id="o6euc"></object>
<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></sup>
<object id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></object>
<sup id="o6euc"><noscript id="o6euc"></noscript></sup>
<object id="o6euc"><option id="o6euc"></option></object>

寶德隔膜閥

產(chǎn)品特點(diǎn):
寶德隔膜閥221856 Type 6281 - 伺服輔助式兩位兩通隔膜電磁閥詳細內容Type Description6281 為伺服輔助式S.EV系列電磁閥。要*打開(kāi)閥門(mén),需要一個(gè)Z小壓差。根據不同的應用,可以選擇各種膜片材質(zhì)和工作方式。標準供貨的黃銅閥體符合所有歐洲飲用水標準的要求。具有抗脫鋅腐蝕黃銅式,適合于其它應用。閥體材質(zhì)還有不銹鋼式。電磁線(xiàn)圈采用耐化學(xué)腐蝕的環(huán)氧樹(shù)脂封裝。
 • 在線(xiàn)留言
產(chǎn)品介紹

寶德隔膜閥221856
寶德隔膜閥221856  Type 6281 - 伺服輔助式兩位兩通隔膜電磁閥
詳細內容Type Description
6281 為伺服輔助式S.EV系列電磁閥。要*打開(kāi)閥門(mén),需要一個(gè)zui小壓差。根據不同的應用,可以選擇各種膜片材質(zhì)和工作方式。標準供貨的黃銅閥體符合所有歐洲飲用水標準的要求。具有抗脫鋅腐蝕黃銅式,適合于其它應用。閥體材質(zhì)還有不銹鋼式。電磁線(xiàn)圈采用耐化學(xué)腐蝕的環(huán)氧樹(shù)脂封裝。所有線(xiàn)圈都可以帶降功耗電子線(xiàn)路,用于節能??膳鋫涫謩?dòng)開(kāi)關(guān),便于調試和測試。與 DIN EN 17301-803 A 型電纜插頭配套,該閥的安全防護等級為 IP65,不銹鋼閥體式 NEMA 4X。

伺服輔助式隔膜電磁閥,zui大通徑 DN 50
防震線(xiàn)圈
阻尼設計,閥門(mén)動(dòng)作靜音
一體成型的閥體具有較高的表面質(zhì)量
手動(dòng)開(kāi)關(guān)使用方便
For selecting the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use according to the data sheet.

Produkt-Foto Typ 6281

The depiction of the products may differ from the actual specific design.

221856

部分型號:
221856        6281-EV-A25,0BBMSGM86-5-024/DC-08  *
120761G    0212-A-02,5-BB-MS-FB01-024/UC-08   *    
120779J    0290-A-12,0-AA-MS-GM84-120/60-12   *    
120786S    0127-T-01,6-CC-PD-DA20-012/DC-03   *    
120792Y    0330-E-03,0-BB-MS-GM81-240/56-08   *    
120796U    0304-C-01,5-FF-MS-FK01-220/50-08   *    
120797V    0304-C-02,0-FF-MS-FK01-230/50-08   *    
120798E    0304-C-01,5-FF-MS-FK01-024/DC-08   *    
120804V    0780-C-03,0-BB-VA-GM82-024/UC-CD   *    
120814N    0311-D-02,5-FF-MS-GM81-024/DC-08   *    
120830S    0470-G-04,0-BB-FM01-TA22-024/UC-02 *    
120832Q    0643-C-02,0-FF-VA-GM82-024/UC-07   *    
120839X    0125-A-04,0-AA-PP-FB02-110/50-08   *    
120862W    0330-A-04,0-FF-VA-GM82-048/50-08   *    
120881J    0287-A-V-13,0-BB-EA-DA35-024/DC-05 *    
120910S    0304-C-01,5-FF-MS-FK01-030/DC-08   *    
120914J    0321-C-04,0-BB-MS-FK01-BAK/DC-12   *    
120916L    0201-A-01,0-NN-MS-FK01-012/BA-02   *    
120920U    0741-A-04,0-FF-VA-GM82-024/UC-10   *    
120924L    0121-E-04,0-CF-PD-GM83-024/UC-CE   *    
120937R    0330-A-04,0-AA-MS-GM82-024/50-08   *    
120945Z    0211-A-01,0-FF-MS-GM81-012/DC-08   *    
120952Y    0290-A-50,0-FF-MS-GM89-024/DC-30   *    
120958E    0330-B-04,0-AA-VA-GM82-024/50-08   *    
120966W    0211-B-03,0-FF-MS-GM81-220/56-08   *    
120968G    0301-C-01,2-BB-PA-FK01-024/DC-04   *    
120969H    0301-C-01,2-BB-PA-FK01-110/56-04   *    
120970E    0301-C-01,2-BB-PA-FK01-240/56-04   *    
120974W    0780-C-04,0-BB-VA-GM82-230/UC-CD   *    
120978A    0124-B-04,0-FF-PP-NM82-024/DC-08   *    
120992R    0304-C-01,5-FF-MS-FK01-240/50-08   *    
120993J    0311-D-01,2-FF-MS-GM81-024/DC-02   *    
120995L    0282-B-13,0-FF-MS-GM84-120/60-08    
121007N    0304-C-01,5-FF-MS-FK06-270/50-08   *    
121018Q    0127-A-01,6-FF-PD-FB03-024/UC-03   *    
121020N    0420-G-03,0-BB-BA61-BA61-240/56-05 *    
121039M    0142-A-20,0-AA-PD-SM26-024/DC-05   *    
121044J    0282-A-13,0-BB-MS-GM84-048/DC-08   *    
121046L    0142-A-20,0-FF-PD-SM26-024/DC-05   *    
121053K    0142-B-20,0-AA-PV-KM26-230/50-05   *    
121057P    0744-E-02,0-EE-VA-NM82-024/UC-10   *    
121062L    0331-D-02,0-FF-VA-FB02-024/50-08   *    
121088P    0400-B-12,0-FF-MS-GM84-110/56-08   *    
121105M    0124-A-05,0-AA-PP-GM82-024/DC-08   *    
121108Y    0253-A-00,0-AF-MS-0000-230/60-08   *    
121109Z    0301-D-01,2-FF-PA-FK01-BBV/56-04   *    
121115E    0211-A-01,5-BB-MS-NM81-024/DC-08   *    
121142R    0211-B-02,0-BB-MS-GM82-024/50-08   *    
121145L    0282-A-20,0-FF-MS-GM85-230/50-08   *    
121165Q    0290-A-12,0-BB-MS-GM84-230/50-10   *    
121166R    0290-A-20,0-BB-MS-GM85-230/50-10   *    
121181H    0124-F-04,0-FF-PD-GM82-230/50-08   *    
121196G    0282-A-50,0-BB-MS-GM89-048/DC-08   *    
121206S    0311-C-02,0-FF-MS-GM82-110/50-08   *    
121216K    0330-C-03,0-FF-VA-GM81-024/DC-08   *    
121218V    0256-A-10,0-EF-VA-GM84-024/50-10   *    
121220T    0304-C-01,5-FF-MS-FK01-040/DC-08   *    
121238Z    0400-B-12,0-BB-MS-GM84-115/56-08   *    
121241U    0142-A-25,0-AA-PD-SM27-230/50-05   *    
121251W    0780-C-02,0-BB-MS-GM82-230/UC-CD   *    
121273U    0470-C-04,0-BB-FM01-TA22-000/00-00 *    
121274V    0281-A-20,0-FF-MS-GM85-024/56-08   *    
121306W    0282-B-25,0-BB-VA-GM86-024/DC-08   *    
121309H    0643-C-01,5-BB-VA-GM82-110/UC-07   *    
121311J    0330-C-03,0-BB-VA-NM82-024/DC-08   *    
121330Z    0407-A-32,0-EG-MS-GM87-220/60-14   *    
121334R    0304-C-02,0-FF-MS-FK01-024/DC-08   *    
121362V    0311-C-01,2-BB-VA-NM82-024/DC-08   *    
121365Y    0142-A-32,0-FF-PV-KM28-024/50-05   *    
121366Z    0330-F-03,0-FF-VA-GM82-048/50-08   *    
121372X    0255-A-04,0-EF-VA-GM82-230/50-10   *    
121379E    0256-A-02,0-BB-MS-GM82-024/DC-12   *    
121391K    0331-A-03,0-FF-MS-FB02-024/DC-05    
121405J    0280-A-08,0-AA-MS-GM83-024/DC-08    
121412G    0330-C-03,0-BB-VA-GM82-230/50-08   *    
121414A    0340-C-12,0-BB-MS-GM84-024/DC-08   *    
121418N    0330-A-03,0-AA-VA-GM82-230/50-08   *    
121422A    0142-A-25,0-AA-PV-GM86-024/DC-05   *    
121427F    0124-F-04,0-BB-PP-GM82-230/50-08   *    
121430N    0470-G-04,0-BB-FM01-TA22-048/UC-02 *    
121437H    0311-C-02,0-FF-MS-GM81-024/DC-08   *    
121438J    0253-A-03,0-FF-VA-GM81-024/DC-08   *    
121491G    0780-B-03,0-BB-MS-GM82-230/UC-CD   *    
121493A    0470-G-04,0-BB-FM01-GM81-024/DC-03 *    
121496D    0300-D-01,6-AA-MS-MM41-024/DC-04   *    
121512C    0127-A-01,6-CC-PD-DA20-024/DC-03   *    
121531F    0255-A-04,0-FF-VA-SS31-024/DC-12   *    
121532G    0306-C-01,2-BB-MS-FB01-006/DC-05   *    
121540U    0681-A-40,0-FF-MS-GM88-230/UC-07   *    
121542J    0282-A-25,0-FF-VA-GM86-110/50-08   *    
121555P    0121-A-04,0-FF-TE-GM83-048/50-08   *    
121566J    0256-A-04,0-BB-MS-GM82-230/56-10   *    
121572Q    0313-D-01,2-RF-MS-FB01-024/50-08    
121573R    0211-B-02,5-BB-MS-GM81-024/DC-08   *    
121580M    0330-B-03,0-AA-VA-GM82-024/DC-08   *    

221856

 

更多產(chǎn)品
在線(xiàn)留言

留言框

 • 產(chǎn)品:

 • 您的單位:

 • 您的姓名:

 • 聯(lián)系電話(huà):

 • 常用郵箱:

 • 省份:

 • 詳細地址:

 • 補充說(shuō)明:

 • 驗證碼:

  請輸入計算結果(填寫(xiě)阿拉伯數字),如:三加四=7
无码人妻少妇色欲AV一区二区
<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"></sup>
<object id="o6euc"></object>
<object id="o6euc"></object>
<sup id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></sup>
<object id="o6euc"><wbr id="o6euc"></wbr></object>
<sup id="o6euc"><noscript id="o6euc"></noscript></sup>
<object id="o6euc"><option id="o6euc"></option></object>